Onze geschiedenis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette het maandblad "Succes" uit 's-Gravenhage een cursus op voor zakenmensen genaamd "Spreken in het Openbaar." Deze cursus omvatte excursies en bijeenkomsten. Na de oorlog verdween de club, maar enkele ondernemers uit Groningen wilden de connecties voortzetten. Zo ontstond het idee om in het Noorden een nieuwe club op te richten. Samen met bevriende ondernemers werd op 18 maart 1946 officieel de Commercieele Club Groningen opgericht, met als voorbeeld de CC Den Haag, die binnen Nederland de oudste in zijn soort is. De Commercieele Club Groningen is hiermee één van de oudste en bekendste netwerken in Groningen.Het leven in Groningen is wat ons bindt.

We wonen er, werken er en zien onze kinderen er opgroeien. Om toekomstbestendig te zijn moeten we de regio sterker maken. We moeten onze kennis en vaardigheden benutten en waarde blijven creëren. Op die manier zorgen we niet alleen voor het brood van vandaag, maar ook voor een vruchtbare voedingsbodem voor het brood van morgen.

Kijken vanuit een breder perspectief.

De CCG is stevig geworteld in onze samenleving. Traditioneel waren de leden ondernemers, zowel klein als groot, die vonden dat alleen zij de economie draaiende hielden. Vandaag de dag is dat niet meer voldoende. De grote maatschappelijke vraagstukken en de de uitdagingen in onze samenleving kan je niet alleen vanuit het ondernemersperspectief aanvliegen.

Samenwerken als één ecosysteem.

Onderwijs en ‘een leven lang leren’ moeten steeds beter afgestemd zijn op de snel veranderende marktvraag. En dat kan alleen als we voortdurend in gesprek zijn met elkaar. Samenwerken met de overheid, anticiperen op aanpassingen van wet- en regelgeving, en het samen creëren van mogelijkheden en kansen. Dat is essentieel voor het geven van een positieve impuls aan een gezonde Groningse economie.

Een positieve impuls geven aan de Groningse economie.

De taak van de CCG is breder geworden dan de naam ‘Commercieele Club Groningen’ doet vermoeden. Met de gedrevenheid, denkkracht en daadkracht van onze leden geven we een positieve impuls aan de Groningse economie. Lid zijn van de CCG betekent dat je invloed krijgt. Jouw professionele vaardigheden en die van alle leden samen maken namelijk het verschil.

Samen zetten we de economie in beweging.